Tips för webbutvecklare: MultipleIEs

Det största av webbutvecklarens dilemman är att få ihop sidor som ser lika ut i alla webbläsare. Ibland känns det nästan hopplöst när man försöker hitta en lösning som passar Firefox 2.0 och äldre Mozillaversioner, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 6.0, samt eventuellt någon version av Opera, Safari och Netscape. Men en webbdesigner måste göra vad en webbdesigner måste göra – ingen vill ju ha sidor som bara en del av användarna kan ta till sig.

Av denna anledning är det bäst att ha en hel arsenal webbläsare installerade. De flesta går att problemfritt installera parallellt med varandra, men Internet Explorer vill vara annorlunda. Det går inte att installera flera versioner med vanliga metoder. Här kommer MultipleIEs in i bilden.

MultipleIEs är ett paket som innehåller fem gamla versioner av Internet Explorer: 3.0, 4.01, 5.01, 5.5 och 6.0. Senaste versionen, 7.0, kan man installera med Microsofts egna metoder. Kör MultipleIEs-installationen på vanligt Windowsvis, så dyker genvägarna upp i startmenyn. Sen är det bara att tuta och köra!

MultipleIEs är ett oumbärligt verktyg om man vill kunna testa sina sidor i äldre IE-versioner. Speciellt viktig är 6.0:an, som hela 60 procent av användarna surfar med (källa: Market Share).

Lämna ett svar