Studier

Till vardags studerar jag matematik vid Helsingfors universitet. Vår institution finns i Gumtäkt i Exactum, ett nybyggt hus som vi delar tillsammans med datavetenskapliga institutionen. Vilket passar mig alldeles utmärkt, för datavetenskap är mitt stora biämne. Till examenshelheten hör också en approhelhet (15 studieveckor) astronomi. Astronomiska institutionen finns förstås på Observatoriebacken i centrum, men en stor del av undervisningen sker i ett av Exactums grannhus, Physicum. Sist men verkligen inte minst läser jag för skojs skull lite egyptologi. Om det blir en helhet av det också vet jag inte ännu.

I något skede skall jag berätta mer vad studierna går ut på – det kanske inte är helt självklart för alla vad kurser i t.ex. topologi, lineär algebra och datastrukturer handlar om… 😉 Tillsvidare får du ändå nöja dig med att se vilka kurser jag har gått. Kanske Google kan hjälpa dig vidare om du vill veta mer…

HELSINGFORS UNIVERSITET STUDIEPRESTATIONSUTDRAG

Djupsjöbacka Viktor A
Inskrivn.datum:  01.08.2002

Primär studierätt:
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utbildningsprogrammet för matematik
Huvudämne: Matematik

______________________________________Sp_______Sv__Bed._Datum_____

4017  Egyptologi
Grundkurs i egyptiska (KEG140)   10.00   5.00 4  13.05.2005

500   Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Orienterande studier        2.00   1.00 Godk 27.11.2002

516   Institutionen för matematik och statistik
Diskret matematik II        10.00   5.00 3  20.12.2004
Differential- och integralkalkyl  12.00   6.00 5  20.05.2003
I.2
Topologi I             10.00   5.00 5  12.05.2003
Diskret forum - inledning till   10.00   5.00 4  31.12.2002
diskret matematik
Lineäralgebra I          10.00   5.00 5  20.12.2002
Grundkurs i latex          4.00   2.00 Godk 18.12.2002
Differential- och integralkalkyl  10.00   5.00 5  18.12.2002
I.1

523   Institutionen för datavetenskap
Programmering i C          4.00   2.00 5  12.05.2005
Datakommunikation I         4.00   2.00 5  15.03.2005
Övningsarbete i datastrukturer   4.00   2.00 4  04.03.2005
Grundläggande modeller för     4.00   2.00 5  02.11.2004
programmering och beräkning
Övningsarbete i           4.00   2.00 5  22.10.2004
databasapplikationer
Datorns funktion          4.00   2.00 4  11.05.2004
Introduktion till          4.00   2.00 4  10.05.2004
applikationsplanering
Datastrukturer           8.00   4.00 5  27.04.2004
Databasernas grunder        4.00   2.00 5  04.03.2004
Introduktion till datorn som    4.00   2.00 5  03.03.2004
arbetsredskap
Övningsarbete i programmering    4.00   2.00 5  15.03.2003
Java-programmering         4.00   2.00 5  18.12.2002
Introduktion till programmering   6.00   3.00 5  13.11.2002

525   Astronomiska institutionen
Basics of Observational       6.00   3.00 3  18.01.2005
Astronomy I
Astronomins grunder         8.00   4.00 4  09.05.2003
Världsalltet nu           4.00   2.00 5  07.05.2003

906   Språkcentret
Textförståelse i engelska      0.00   0.00 Godk 01.06.2002
(Ersatt)

Sammanlagt:_________________________154.00___77.00________________

Helsingfors 30.01.2006