Åbo blir kulturhuvudstad 2011

Åbo 2011Den spännande kampen om vilken av de sju intresserade städerna som blir den ena av Europas kulturhuvudstäder år 2011 avgjordes idag – till min hemstad Åbos favör. Av de städer som deltog i tävlingen (Jyväskylä, Lahtis, Mänttä, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors och Åbo) hade ett råd av sakkunniga föreslagit antingen Åbo eller Rovaniemi. Av de två valde kulturminister Tanja Saarela lyckligtvis det bättre alternativet, Åbo 2011.

För en kulturarbetare i Åbo stad är det här givetvis en stor sak. Under våren har åtminstone den lokala pressen nästan varje vecka skrivit nya inslag om kultursektorns ekonomiska problem, och stundvis har de här dåliga nyheterna också överskridit den nationella nyhetströskeln. Jag hade faktiskt till och med väntat mig att den här rapporteringen kunde ha inverkat skadligt på Åbos möjligheter att bli kulturhuvudstad. Till all tur hade jag tydligen fel.

Den andra europeiska kulturhuvudstaden år 2011 kommer att vara Tallinn, så här finns alla möjligheter till ett ypperligt samarbete i god Östersjöanda. Det ser ut att bli ett intressant år.
[tags]åbo,turku,kulturhuvudstad,kultur,åbo 2011,turku 2011[/tags]

En tanke kring Ӂbo blir kulturhuvudstad 2011

Lämna ett svar