Kasern eller kasärn?

Tre olika skyltar i en och samma korsning.
Ett av mina eventuellt något originella specialintressen är att samla på felstavningar. Kanske har intresset uppkommit av den stora mängden felstavningar av mitt efternamn som jag har stött på under årens lopp? På promenad i Åbo igår återupptäckte jag en skyltsamling som jag tidigare har reagerat på. Det gäller korsningen mellan Kaserngatan och Biskopsgatan, där ett och samma svenska gatunamn är stavat på tre olika sätt – ”Kasärngatan”, ”Kasern gatan” och det rätta ”Kaserngatan”. Intressant nog förekommer det sär stavade namnet på den äldsta skylten, trots att särstavningen som fenomen har ökat mycket under senare år. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen. Det är obegripligt att sånt här inte kontrolleras före skyltarna tillverkas! Och intrycket blir ju inte direkt bättre av att tre av fyra skyltar är olika! Om de ändå skulle vara felstavade på samma sätt..

Kommentera