Dagsarkiv: 22.2.2005

Stödadress för Ilkka Kantola

I morse fick jag en e-post som uppmanade mig att ta en titt på en stödadress för Ilkka Kantola och skriva under den om jag höll med. Jag läste den förstås genast och nu vet jag inte riktigt vad jag skall göra. Det är en typisk ”å ena sidan, å andra sidan”-situation.

  • Jag tycker att biskop Kantolas privatliv borde få vara just det, hans privata liv. Otroheten och en eventuell skilsmässa angår inte oss andra det minsta, det är en sak för Kantola själv och hans familj. Dessutom påverkar det inte hans förmåga att sköta sitt arbete annat än indirekt, och därför tycker jag att det kunde räcka med att ge honom tjänstledigt för att reda upp sin privata situation.
  • Men: han har själv begärt avsked, och om han själv anser att han inte är kapabel att sköta sitt uppdrag som biskop borde han ju rimligtvis beviljas avsked. Han fattade förstås beslutet under stor press, men det oaktat var det hans eget beslut, som man borde respektera.

Så, vad gör man? Kanske man i alla fall borde skriva på adressen? Kantola har trots allt hört till mina absoluta favoriter bland biskoparna, inte minst tack vare sina uttalanden om homosexualitet.

Läst: Skurkstater av Noam Chomsky

Noam Chomsky: SkurkstaterJag har inte hunnit läsa speciellt mycket den senaste tiden, men det är svårt att helt och hållet låta bli. Och varför skulle jag ens behöva försöka sluta? Böcker är ju inte direkt farliga, även om det finns de som kanske skulle påstå att mitt val av lektyr inte är riktigt politiskt lämpligt…

Den senaste boken jag läst är alltså Noam Chomskys Skurkstater (eng. Rogue States), utgiven på Ordfront. Boken är en samling kortare texter som alla behandlar USA:s mycket ambivalenta inställning till internationell rätt och FN. Enligt Chomskys resonemang finns det ett otal orsaker till att inkludera USA i listan av skurkstater – bland annat flagranta brott mot mänskliga rättigheter, politisk inblandning och styrning i andra länder samt militär och ekonomisk imperialism.

I sak är boken mycket intressant, men tyvärr märks det att den består av flera separata texter. Samma händelser och samma fakta tas upp gång efter annan. Texterna hade definitivt vunnit på att redigeras lite kraftigare. Trots det är boken definitivt läsvärd, åtminstone för den som är beredd att se med kritiska ögon på den internationella politiken i det västerländska samhället i allmänhet och USA i synnerhet.