Läst: Skurkstater av Noam Chomsky

Noam Chomsky: SkurkstaterJag har inte hunnit läsa speciellt mycket den senaste tiden, men det är svårt att helt och hållet låta bli. Och varför skulle jag ens behöva försöka sluta? Böcker är ju inte direkt farliga, även om det finns de som kanske skulle påstå att mitt val av lektyr inte är riktigt politiskt lämpligt…

Den senaste boken jag läst är alltså Noam Chomskys Skurkstater (eng. Rogue States), utgiven på Ordfront. Boken är en samling kortare texter som alla behandlar USA:s mycket ambivalenta inställning till internationell rätt och FN. Enligt Chomskys resonemang finns det ett otal orsaker till att inkludera USA i listan av skurkstater – bland annat flagranta brott mot mänskliga rättigheter, politisk inblandning och styrning i andra länder samt militär och ekonomisk imperialism.

I sak är boken mycket intressant, men tyvärr märks det att den består av flera separata texter. Samma händelser och samma fakta tas upp gång efter annan. Texterna hade definitivt vunnit på att redigeras lite kraftigare. Trots det är boken definitivt läsvärd, åtminstone för den som är beredd att se med kritiska ögon på den internationella politiken i det västerländska samhället i allmänhet och USA i synnerhet.

Kommentera