Klimatförändring på gång?

Jordens klimat har varit på tapeten redan en längre tid. Då klimatpanelen IPCC nyligen publicerade en rapport om klimatförändringen har debatten gått ännu hetare.

Majoriteten av finländarna tror att klimatförändring är verklig och att den till stor del orsakas av människan. Sedan finns det de som menar att forskarna har fel och att klimatet inte alls blir varmare eller att uppvärmingen beror på naturliga orsaker.

Det stora problemet är givetvis att vi inte har tillräckligt mycket data att utgå ifrån för att säkert kunna säga vem som har rätt. Koldioxidutsläppen orsakade av människan började för ungefär 200 år sedan. Det är ingenting i jordens tidsskala. Därför är det svårt att avgöra om en höjning av jordens medeltemperatur beror på de ökade koldioxidutsläppen eller om den bara råkar sammanträffa med dem. Samtidigt kan man inte bara påstå att klimatförändringar är naturliga och att det hela inte är något att bry sig om. Aldrig förr har ju människan orsakat sådana här mängder koldioxidutsläpp!

De flesta forskarna är ändå eniga om att det finns en risk för klimatförändring och att förändringen beror på koldioxidutsläppen. Klimatmodellerna ger resultat som stämmer bättre överens med verkliga mätningar om koldioxidutsläppen tas i beaktande än om de lämnas bort. Ett annat argument är att andra faktorer, t.ex. variationer i solens strålning, inte räcker till för att förklara temperaturökningen.

Tyvärr är det enda sättet att få ett säkert svar att vänta och se. Tills dess måste vi göra vårt yttersta för att ge ett så tillförlitligt svar som möjligt. Frågan är alltför viktig för jordens och människans framtid för att kunna glömmas bort, må skeptikerna säga vad de vill.

Lämna ett svar