Veckoslutsfemman

Medbloggaren pniskrubu har under en tid glatt den finskspråkiga bloggosfären genom att översätta de svenska Fredagsfyrorna till finska. Under den gångna hösten har han i allt högre grad irriterat sig på Fredagsfyrans förseningar (se speciellt det här inlägget). Till slut bestämde pni sig för att starta en egen, helt äkta och ursprungligt finsk (finländsk?) Veckoslutsfemma. Eftersom jag själv ibland har haft svårigheter att svara på fredagsfyrans frågor på grund av att de gällt svenska förhållanden börjar jag gärna svara på pni:s nya kreation istället. Han publicerade den första Veckoslutsfemman igår, trots att det var en fredag. Det beror väl sannolikt på att gårdagen var helgdag, så det må förlåtas honom den här gången.

Eftersom jag till skillnad från pni bloggar uteslutande på svenska har jag översatt frågorna. Det är förstås fritt fram för vem som helst att kopiera frågorna härifrån och svara på dem i svenska språkdräkt om man så vill.

1. Vad väntar du dig av Veckoslutsfemman?

Jag väntar mig frågor som i högre grad än Fredagsfyrans frågor berör mig som finländare. Jag väntar mig att frågorna uttrycks elegantare och med färre stavfel än i Fredagsfyran. Jag väntar mig att de publiceras inom utlovad tid. Jag väntar mig att det skall finnas plats även för humor. Om man kan dra några som helst slutsatser av den första femman är mina förväntningar på god väg att infrias.

2. Bör Femman alltid bestå av fem frågor eller är det frågan om en andlig femma som kan manifestera sig som färre eller fler frågor?

I mitt tycke kan det vara svårt att försvara namnet Veckoslutsfemman om frågorna antal varierar. Vad har siffran i så fall för funktion i namnet? Å andra sidan kan det ju vara frågan om ett subtilt skämt i stil med Lars Vegas Trio.

3. Skulle du skicka in dina bilder per e-post i hopp om att de skulle publiceras ifall veckoslutsfemman skulle publicera fotografier vid sidan av frågorna, trots att veckoslutsfemmans redaktion skulle behålla rätten att inte använda (eller använda enligt eget gottfinnande) bilder som skickats in och utan pardon skulle kassera alla bilder som skulle vara animationer, inte vara möjliga att publicera som sådana (jpg, png, gif) och/eller skulle vara större än 150 x 150 px (72 dpi)? (PUUH, red. anm.)

Ja.

4. Har du några frågor och om du har, sänder du dem hit per e-post? (dvs. till skrubu, red. anm.)

Självklart.

5. Och annars då – har året börjar bra och så?

Helt okej, liksom.

3 tankar kring ”Veckoslutsfemman

  1. Veckoslutsfemmans publiceringsdag är fredag, oberoende om det är helg eller ej.

  2. Okej, det förklarar saken. Jag har alltid sett veckoslutet som lördag + söndag, och tolkade därför det som att femman skulle publiceras under dessa dagar.

Lämna ett svar