Sett: Star Wars Episode III

Darth Vader

Jag kunde inte motstå frestelsen utan gav efter för den infantila sidan, masade mig iväg till biografen och såg det tredje eposet i Lucas stjärnkrigsserie. Så kan det gå om man bejakar sin inre scifinörd.

Nå, för att vara en senare (eller tidigare, beroende lite på vilket sätt att räkna man väljer) Star Wars-film var den väl kanske inte fullt så dålig. Helt i enlighet med mina förväntningar var den förstås barnslig och naiv, men eftersom jag visste det på förhand blev jag inte besviken. Jag tycker att den här filmen, precis som de tidigare Episode I och Episode II, lider av att den tar sig själv alltför högtidligt. I de episoder som gjordes i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet fanns det hela tiden ett element av humor med, något som nästan totalt saknas i de nyare filmerna. Man längtar tillbaka till Harrison Fords charmant skurkiga Han Solo. Visst försökte man ju få med lite humor också i de första episoderna, men Jar Jar Binks töntiga apparation förmådde inte locka fram några skratt ur mig. Tur att han försvann ur bilden.

Det onda, mörka och ganska hopplösa händelseförloppet i filmen gör antagligen att den inte ter sig lika fånig som sina två föregångare från 2000-talet. Skådespelarinsatserna känns fortfarande alltför träiga, men känns ändå på något sätt bättre än i framförallt Episode II.

Filmen lockade mig till att göra några reflektioner:

  • jag har blivit äldre och har tydligen med åren fått en mer raffinerad filmsmak
  • om man ser en film vars handling man känner till innan den ens har börjat är det bra om den har ett högt konstnärligt värde av något slag – annars kan det lätt bli långtråkigt
  • specialeffekterna känns inte alls lika häftiga längre, framförallt inte när man vet att de är gjorda av en dator
  • det är inte bra att ta sig själv alltför högtidligt

Avslutningsvis: starta telnet och koppla dig till servern towel.blinkenlights.nl så får du se Star Wars Episode IV i ascii-format. Nördigheten driver tydligen mänskor till de märkligaste handlingar (tack till Ersättliga reflektioner för länken).

Kommentera