Nästa biskop i Borgå

Vem blir nästa Borgåbiskop?

Media gör sitt till för att hetta upp kampen om biskopssätet i Borgå. Birgitta Jernvall-Ingman på Hufvudstadsbladet har gjort en undersökning bland Borgå stifts präster för att se vem de skulle vilja se som nästa Borgåbiskop. Gunnar af Hällström fick flest röster, men ur min egen privata synvinkel är det intressantaste med undersökningen ändå att pappa Stefan Djupsjöbacka kom på andra plats. Också mamma Helene Liljeström har nämnts i sammanhanget. Från Husis har ”nyheten” sedan spridit sig, och bl.a. Internytt skriver: ”af Hällström favorit till biskop”.

Kommentera