Censurerad?

Enligt en artikel på /. har Kina börjat censurera bloggar för att förhindra att information läcker in i landet genom personliga webplatser. I det här skedet verkar det gälla bara Blogspot och TypePad, men kanske den kinesiska brandmuren så småningom börjar filtrera bort andra bloggar också. Man känner ju sig riktigt farlig…

Kommentera