CRP-värdet…

…är på väg ner, så jag får bli hemma. Strålande! Visst är här hemma lite stökigare än det är på sjukhuset, men samtidigt är det också mycket trevligare. Och maten är definitivt bättre.


Som vanligt är jag nyfiken och vill veta mer om vad de olika blodproven egentligen mäter och visar. En koll på nätet ger vid handen att CRP är en akutfasreaktion, som kan mätas med ett blodprov. På rikssvensk slang kallas värdet tydligen också för ”snabbsänka”, på ÅUCS tyckte jag mig höra talas om ”serppi”. Själva blodprovet mäter halten av ett visst protein i blodet. Eftersom just den proteinhalten alltid ökar när det finns en kraftig inflammation i kroppen kan man använda CRP som ett mått på hur kraftig en inflammation är.

Som ni märker tycker jag att det är trevligt att försöka lära mig något nytt också i olustiga situationer.

Kommentera